Liên hệ

CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ ANH TUẤN

Đội 1, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

CƠ SỞ SXTM INOX ANH TUẤN

VPGD 117/12 tran phu Tp.Vinh – Nghệ An
xưởng 1 kim liên 3 nam đàn ĐT 0962223089

xưởng 2 hưng chính ĐT 0962223089

TK102868305771 vương hoàng tuấn vietibank nghệ an
Mail: tv595070@gmail.com

Website: http://noilaminox.com/

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp