Liên hệ

CƠ SỞ SẢN XUẤT CƠ KHÍ ANH TUẤN

Đội 1, Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An

CƠ SỞ SXTM INOX ANH TUẤN

VPGD 117/12 tran phu Tp.Vinh – Nghệ An

Xưởng sản xuất : Kim Liên3, Nam Đàn, Nghệ An

Điện thoại: 096 222 3089
TK102868305771 vương hoàng tuấn vietibank nghệ an
Mail: tv595070@gmail.com

Website: http://noilaminox.com/

 

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp